Ők vették vállukra negyedük gondjait

Az “elválasztott” tizenhat fertálymestertől Várkonyi György főkapitány “vette ki” az esküt szombaton.

Miután felöltötték a százráncú köpenyt a mesterek, bált is rendeztek a tiszteletükre (lásd galéria).

Gyorstalpaló a fertálymesterségről:

A törökhódoltság megszűntével, a XVII. századvégén, amikor – jóllehet az idők zűrzavarosak voltak – alig egy pár tisztviselője volt a városnak. A körülmények szükségessé tették, hogy minden városrésznek legyen a polgárok köréből egy-egy köztiszteletben álló bizalmi embere, aki tudjon írni és olvasni, s akinek személyes tekintélye segítségére lehessen a város vezetőségének a közigazgatásban és  igazságszolgáltatásban.

Mivel pedig 1700. táján a városnak csak a fallal bekerített része volt meg, ez pedig négy kerületre, seriesre, oszlott, a német nyelvhasználat e városrészeket elnevezte „v i e r t e l e k”-nek, fertályoknak. Ez a szó tehát, mint fogalomjelző, szinte egykorú magával az intézménnyel, amely így kapott f e r t á l y m e s t e r elnevezést.” (részlet Breznay Imre 1936. jan. 29-én elhangzott rádióelőadásából)

A fertálymesterség hagyománya hosszú évtizedekig “elfelejtődött”, majd 1996-ban Várkonyi György újjáélesztette a történelmi intézményt és az Egri Lokálpatrióta Egylet alelnöke és a mai fertálymesterek főkapitánya lett.

Íme az avatási ünnepség fotói Nemes Róberttől:

 

Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert

 

Ezeket pedig a bálon készítette kollégánk:

 

Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert
Fotó: Nemes Róbert